EU Projekti

Naziv projekta: ULAGANJE U IKT RJEŠENJA PODUZEĆA ELEKTRO-CECIĆ d.o.o.

Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Kratki opis projekta

Projekt doprinosi jačanju tržišne pozicije, povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća ELEKTRO-CECIĆ d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije. Imajući na umu krucijalnu potrebu u svrhu daljnjeg jačanja poduzeća, utvrđena je potreba za nabavom softvera za elektroprojektiranje u fazi izrade električnih shema i prateće projektne dokumentacije, kao i pratećom edukacijom za rad na predmetnim softverima; softvera za projektiranje, kao i edukacije za osnovno korištenje, napredne tehnike i ekspertne tehnike te operativnim sustavima za računala te softver za 3D inženjering upravljačkih ormara i rasklopnih sustava. Za izradu projekata, uz navedene softvere, nužno je potrebna i dodatna informatička oprema.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Nabavom planiranog softvera i opreme cjelokupno poslovanje poduzeća postat će efikasnije i jeftinije jer će pomoću istih biti moguće pripremati projekte isključivo vlastitim resursima. Osigurat će se jačanje konkurentnosti i lakše dopiranje do novih klijenata i novih tržišta zbog čega je predloženi projekt krucijalan za cjelokupno povećanje uspješnosti poslovanja poduzeća, preuzimanje novih poslova i zauzimanje novih tržišta.

Provedbom projekta unaprijedit će se sljedeći poslovni procesi: 1. Izvođenje elektroinstalacijskih radova; 2. Prodaja; 3. Nabava; 4. Marketing; 5. Upravljanje ljudskim potencijalima; 6.

Financije i računovodstvo; 7. Strateško planiranje; 8. Upravljanje rizicima te 9.Logistika.

Uvođenje predstavljene informacijske i komunikacijske tehnologije doprinijet će optimizaciji poslovnih procesa na način da će predloženi informacijski procesi biti povezani i integrirani

unutar sustava u vlasništvu poduzeća što će poduzeću i svim djelatnicima uključenim u projekte osigurati bolji uvid u poslovanje poduzeća, ugovorenih poslova i planiranih prihoda.

Navedeno će značajno utjecati i na poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima.

Ukupna vrijednost projekta: 523.812,50

Iznos EU potpore: 268.482,50

Razdoblje provedbe: 25. rujna 2019. – 25. rujna 2020.

Kontakt osoba: Matija Cecić (matija@elektro-cecic.hr)

Više na: www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Obratite nam se sa povjerenjem.